Son Sayı

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

 

EDİTÖRLER / EDITORS

Prof. Dr. Habibe YAZICI ERSOY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

Doç. Dr. Başak UYSAL, Gazi Üniversitesi TÜRKİYE.

Dr. Nuray TAMİR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.


Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSergey POLTORAK  
Профессор В.С. Ягья и его вклад в укрепление международных отношений с Турецкой Республикой
 3: 1-9

Professor V.S. Yagya and his contribution to strengthening international relations with the Republic of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.28
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ziya DURGUT  
Bir Performans ve Sanat Olarak Şaman Törenleri
 3: 10-22

Shamanic Ceremonies as a Performance and an Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.24
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice SARGIN  
Depremi Yaşayanların Çığlığı: Yaprak Destanları
 3: 23-56

Screams of Earthquake Victims: Their Leaf Epics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.22
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eda KUTUCU  
Türkçe Kiplik Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
 3: 57-77

A Bibliography Essay on Turkish Modality Studies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.30
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mariia EREN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: N.R. Oynotkinova “Mifologiçeskiy Slovar Altaytsev” (Altay Türklerinin Mitolojik Sözlüğü)
 3: 78-81

Mythological dictionary of the Altaians
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.26
Özet | Abstract | Tam Metin |