Kazak Mizah Tipleri Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi: Koja Nasır ve Aldar Köse
(A Comparison Trial on Kazakh Humor Types: Koja Nasır and Aldar Köse )

Yazar : Zeynep Nur Zeybek    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 4
Sayfa : 50-57
    


Abstract
Kazak Türkleri köklü ve hacimli bir edebiyata sahiptir. Mizah ise bu köklü ve hacimli edebiyatın sözlü gelenek ürünlerinin hemen hepsinde kendine yer bulur. Kazak Türklerinin mizah konulu eserlerinde çok sayıda mizah tipi yer alır ve bunlardan en bilinenleri Koja Nasır ve Aldar Köse’dir. Biz de bu çalışmamızda Kazak mizahının önemli tiplerinden olan Koja Nasır ve Aldar Köse’yi benzerlikleri ve farklılıklarıyla ele almayı hedefliyoruz. Koja Nasır ve Aldar Köse tiplerini seçmemizin temel nedeni ise Türk dünyasında mizahi anlatmalar bağlamında akla gelen ilk tiplerden olmalarıdır. Aldar Köse ve Koja Nasır Türk Dünyası fıkra ve masallarında farklı isimlerle olsa da kendilerine geniş yer bulurlar. Türk halklarının ortak birer değeri olan bu iki tipin yer aldığı hikâyelerdeki olay örgüsünü ve bu iki tipin olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarını benzerlikleriyle ve farklılıklarıyla incelemeyi amaçladığımız bu çalışmamızda Nazym Abdikadyrova tarafından hazırlanan “Kazak Mizahı ve Önemli Kazak Mizah Tipleri” başlıklı yüksek lisans tezinde yer alan örnek metinler incelenmiştir.

Keywords
Kazak, Mizah, Koja Nasır, Aldar Köse

Özet
Kazakh Turks have a deep-rooted and profound literature. Humor finds its place in almost all of the oral tradition products of this deep-rooted and profound literature. There are many humor types in the works of Kazakh Turks on humor, and the most well-known of them are Koja Nasir and Aldar Köse. In the present study, we aim to discuss the similarities and differences between Koja Nasir and Aldar Köse, who are important types of Kazakh humor. Our basic reason for choosing Koja Nasir and Aldar Köse is that they are among the first types that come to mind in the context of humorous narratives in the Turkic world. Although they have different names, Aldar Köse and Koja Nasır find a broad place for themselves in the jokes and tales of the Turkic world. In the present study, we aim to analyze the plot of the stories involving these two characters, who are common values of Turkish peoples, and the attitudes and behaviors of these two characters in the face of events with their similarities and differences. The sample texts in the master’s thesis titled “Kazakh Humor and Important Kazakh Humor Types” prepared by Nazym Abdikadyrova were examined.

Anahtar Kelimeler
Kazakh, Humor, Koja Nasır, Aldar Köse