Dergi Yönetimi


DERGİ SAHİBİ VE GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

 

BAŞ EDİTÖR

Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

 

EDİTÖRLER

Prof. Dr. Habibe YAZICI ERSOY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

Prof. Dr. Başak UYSAL, Gazi Üniversitesi TÜRKİYE.

Dr. Öğr. Üyesi Nuray TAMİR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

Dr. Pamuk Nurdan GÜMÜŞTEPE, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi TÜRKİYE.

 

ALAN EDİTÖRLERİ  

Prof. Dr. Ayşe Fatma EROL, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE. (Arkeoloji)

Prof. Dr. Fatih SAKALLI, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE. (Yeni Türk Edebiyatı)

Prof. Dr. Hatice DEMİRBAŞ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE. (Psikoloji)

Prof. Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN, Hacettepe Üniversitesi TÜRKİYE. (Sanat Tarihi)

Prof. Dr. Serdar SAĞLAM, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE. (Sosyoloji)

Prof. Dr. Süheyla SARITAŞ, Balıkesir Üniversitesi TÜRKİYE. (Sosyal ve Kültürel Antropoloji- Sosyoloji)

Doç. Dr. Cevriye DEMİR GÜNEŞ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE. (Felsefe)

Doç. Dr. Soner SAĞLAM, Pamukkale Üniversitesi TÜRKİYE. (Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)

Doç. Dr. Toğay Seçkin BİRBUDAK, Gazi Üniversitesi TÜRKİYE. (Tarih)

Dr. Öğr. Üyesi Gürol PEHLİVAN, Manisa Celâl Bayar Üniversitesi TÜRKİYE. (Türk Halk Edebiyatı)

Dr. Öğr. Üyesi Mariia TALIANOVA EREN, Ankara Üniversitesi TÜRKİYE. (Rusça Edt.)

Dr. Öğr. Üyesi Aliye GENÇ, Gazi Üniversitesi TÜRKİYE. (Fransızca Edt.)

Öğr. Gör. Mehtap ÜNAL ÇALIŞKAN, Gazi Üniversitesi TÜRKİYE. (İngilizce Edt.)

Öğr. Gör. Mustafa ERDEM, Gazi Üniversitesi TÜRKİYE.  (İngilizce Edt.)

 

GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIM

Öğr. Gör. Aykut TAMİR, Türkisch-Deutsche Universität TÜRKİYE.

 

SOSYAL MEDYA SORUMLUSU

Tunahan Eren ARSLAN, TÜRKİYE.

 

DÜZELTİ

Ayfer UYSAL, TÜRKİYE.

Tunahan Eren ARSLAN, TÜRKİYE.

Ceren AKBAŞ ERCAN, TÜRKİYE.