Ahmet Haşim’in Nesirlerinde Modernleşen Kadın İmgesi Üzerine Bazı Dikkatler
(Remarks on the Image of Modernizing Woman in Ahmet Haşim's Prose )

Yazar : Dilek BAĞCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 6
Sayfa : 47-62
    


Abstract
Bu makalede Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ahmet Haşim’in 20. Yüzyıl modern hayatına ve kadına bakış açısı ele alınmaktadır. Ahmet Haşim şiirleriyle tanınan bir isim olsa da nesirleri de edebiyatımız için son derece önemlidir. Haşim’in nesirlerinin takdir edildiği ve sevildiği birçok yazar ve şair tarafından dile getirilmiştir. Modernleşmenin getirdiği yenilikler, sosyal hayat, kadının hayatımızdaki yerinin değişmesi çeşitli eserlerde yerini almıştır. Dönemin bu güncel konusuna Haşim de kayıtsız kalamamış ve düz yazılarıyla fikirlerini dile getirmiştir. Bu çalışmayla Ahmet Haşim’in nesirlerinde modernleşme ve kadın hakkında üzerine ne düşündüğü incelenecektir.

Keywords
Ahmet Haşim, Modernleşme, Kadın

Özet
In this article, the perspective of Ahmet Haşim, one of the important poets of Turkish literature, on 20th century modern life and women is discussed. Although Ahmet Haşim is known for his poems, his prose is also extremely important for our literature. It has been expressed by many writers and poets that Hashim's prose is appreciated and loved. The innovations brought by modern life, social life, the change in the place of women in our lives have taken their places in various works. Haşim could not remain indifferent to this current issue of the period and expressed his ideas with his prose. With this study, it will be examined what Ahmet Haşim thinks about modern life and the perception of women in his prose.

Anahtar Kelimeler
Ahmet Haşim, Modern Life, Women