Ashik Hüseyin’s Epic of Famine in Kırşehir

Özet

İnsanoğlu yaratılışından itibaren doğa ile iç içe olmuş, kimi zaman uyum içinde yaşarken kimi zaman da mücadele etmiştir. Tabiatta meydana gelen pek çok olay zaman zaman afete dönüşerek insanları bu mücadelede çaresiz bırakmış, insan ve toplumların üzerinde yıkıcı bir etkiye sebep olmuştur. Kıtlık afeti, Anadolu topraklarında muhtelif zamanlarda etkili olmuştur. Kıtlık; salgın hastalık, açlık, susuzluk hatta ölümlere yol açmıştır. Dönemin sosyal ve gündelik hayatından, toplumun yaşantısından izler taşıyan Âşık tarzı şiirlerde yaşanan kıtlıkları ve bunların yansımalarını görmek mümkündür. Halk şairleri, yaşanan olayları kendi duygu süzgecinden geçirip dile getirirken bunların halk üzerindeki etkilerini de aksettirir. Toplumun büyük bir bölümünü derinden etkileyen ve çoğu zaman büyük olumsuzlukların yaşanmasına sebebiyet veren kıtlık hadiselerine karşı duyarsız kalmayan âşıklar, bu afeti şiirlerinde konu edinmişlerdir. Çalışmamızda 1873-1875 yılları arasında etkisini hissettiren çok büyük can ve mal kaybına sebep olan Orta Anadolu kıtlığı, Kırşehirli Âşık Hüseyin’e ait bir kıtlık destanı üzerinden incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kıtlık, Anadolu, toplumsal bellek, Âşık Hüseyin, destan.
Kaynakça