A Comparison Trial on Kazakh Humor Types: Koja Nasır and Aldar Köse

Özet

Kazak Türkleri köklü ve hacimli bir edebiyata sahiptir. Mizah ise bu köklü ve hacimli edebiyatın sözlü gelenek ürünlerinin hemen hepsinde kendine yer bulur. Kazak Türklerinin mizah konulu eserlerinde çok sayıda mizah tipi yer alır ve bunlardan en bilinenleri Koja Nasır ve Aldar Köse’dir. Biz de bu çalışmamızda Kazak mizahının önemli tiplerinden olan Koja Nasır ve Aldar Köse’yi benzerlikleri ve farklılıklarıyla ele almayı hedefliyoruz. Koja Nasır ve Aldar Köse tiplerini seçmemizin temel nedeni ise Türk dünyasında mizahi anlatmalar bağlamında akla gelen ilk tiplerden olmalarıdır. Aldar Köse ve Koja Nasır Türk Dünyası fıkra ve masallarında farklı isimlerle olsa da kendilerine geniş yer bulurlar. Türk halklarının ortak birer değeri olan bu iki tipin yer aldığı hikâyelerdeki olay örgüsünü ve bu iki tipin olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarını benzerlikleriyle ve farklılıklarıyla incelemeyi amaçladığımız bu çalışmamızda Nazym Abdikadyrova tarafından hazırlanan “Kazak Mizahı ve Önemli Kazak Mizah Tipleri” başlıklı yüksek lisans tezinde yer alan örnek metinler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kazak, Mizah, Koja Nasır, Aldar Köse
Kaynakça