Mustafa Ruhi Şirin’s Thoughts on Values Education in Turkish Fairy Tales in the Context of “Mavi Rüyalar Gören Çocuk”

Özet

Küreselleşen dünya düzeni içerisinde değerler eğitimi; ayrı bir önem arz etmeye başlamıştır. Bu noktada bireyin kişilik ve karakterinin temellerinin atıldığı çocukluk döneminde alacağı değerler eğitimi oldukça önemlidir. Çocuklara yönelik edebi ve estetik yayınların hepsi, onların kazanacağı değerleri belirlemede esas olacaktır. Nitekim yıllardır teknolojinin kaynaklarını son derece iyi kullanan küresel dünyanın güçlü ülkeleri, kendi değerlerini daha az gelişmiş toplumlara kabul ettirmekte veya bu toplumların kendi öz değerlerini, yaptıkları yayınlarla kaybettirmektedir. Günümüzde çocuklarımızın sahip olduğumuz kültürel değerlerimizi öğrenebilmeleri ve bu değerlere sahip çıkmaları bakımından en önemli kaynaklardan birisi de çocuk edebiyatı ürünlerinden olan çocuk masallarıdır. Ülkemizde çocuk edebiyatı ile ilgilenen önemli isimlerden birisi olan Mustafa Ruhi Şirin; yazmış olduğu şiirler, masallar, öyküler ile bu değerlere sahip çıkmayı amaçlayan yazarlarımızdan birisidir. “Mavi Rüyalar Gören Çocuk” adlı eseri, onun Keloğlan masallarını yeniden yorumlayarak kaleme aldığı çocuk kitaplarından birisidir. Bu çalışmada “Mavi Rüyalar Gören Çocuk” adlı kitapta yer alan on masal, değerler eğitimine olan katkısı bakımından incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Mustafa Ruhi Şirin, Mavi Rüyalar Gören Çocuk, masal, değerler eğitimi.
Kaynakça