Tell Me a Photo: Wedding

Özet

Fotoğraflar insanların özlemlerini, sevinçlerini ya da pişmanlıklarını dile getirmelerinde yardımcı unsurlardır. Kimi insan fotoğraflara anılarını yâd etmek için bakar kimi ise unutmamak için bakar. Bizler bugün o fotoğraflara okumak, yorumlamak, anlamak ve en önemlisi unutulmaya yüz tutmuş gelenek kırıntılarını, kültürel unsurları aramak için bakmaktayız. Kültürel bellekte önemli bir yer tutan fotoğrafların başında aile fotoğrafları vardır. Aile fotoğraflarının en meşhuru ise şüphesiz düğün fotoğraflarıdır. Geçmişte aile fertleri tarafından çekilen fotoğraflar günümüzde daha çok profesyonel kişilerce çekilmekte ve montajlanmaktadır. Fotoğraflar, zamanın bir anını durduran, süreksiz bellekler olduğundan, “kendi başlarına hikâye anlatmazlar” (Berger, 2015: 72’den alıntılayan Kutlu ve Kara, 2020) bu durumda görseli yorumlamak fotoğrafı inceleyen kişiye kalmaktadır. Her fotoğrafın hikâyesi farklıdır ve bunlar incelenirken fotoğraftaki unsurlar detaylıca gözden geçirilmelidir. Fotoğraf sosyal ve kültürel, siyasi, kılık/kıyafet ve zaman gibi çeşitli faktörler açısından incelenip yorumlanabilir. Burada incelenen fotoğraf orijinal hâlinin kopyasıdır. Fotoğraf orijinalinden büyütülmüştür ve zamanla aile üyelerine verilmek için küçültülüp, çoğaltılmıştır. Bu çoklu aşamalarda fotoğrafın kalitesinde bozulmalar meydana gelmiştir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar sözcükler: aile fotoğrafı, fotoğraf yorumu, kültürel bellek.
Kaynakça