The Story Of Zaloglu Rustem in The Context Of Joseph Campbell's Monomyth Theory

Özet

Carl Gustav Jung’ın arketip kuramı, Joseph Campbell’in geliştirdiği monomit kuramının çıkış noktasıdır. Jung, bilinci ve bilinç dışını etkileyen her türlü etkene “arketip” adını vermiştir. Kahramanın yolculuğu dairesel bir yapı sergilemektedir ve bu bağlamda Campbell, efsanelerin, mitlerin ve hikâyelerin yapılarında ortak bir döngünün bulunduğunu, kahramanı merkeze alarak açıklamıştır. Arketipler evrenseldir fakat halk anlatılarında yer aldıklarında millileşirler. Halk hikâyeleri, içerisinde barındırdığı zengin sembolizm unsurları ile Campbell’in belirttiği döngüye sahip anlatı türlerinden biridir. Kahraman etrafında şekillenen halk hikâyeleri, toplumun ortak hafızasının bir ürünüdür. Çalışmamıza konu olan Zaloğlu Rüstem ise, Fars mitolojisinin önemli kahramanlık figürlerindendir. Kahramanın iç benine ulaşması ve bireyleşim sürecini tamamlaması için, bulunduğu dünyadan kopması yani yola çıkması, karşılaştığı engeller ile mücadele edip, fiziksel ve psikolojik gücünü uyumlayarak bu engellerin üstesinden gelmesi ve bunun sonucunda erginliğe ulaşması, son aşama olarak artık kendi benini bulmuş bir şekilde, tamamlanıp dönüş aşamasına geçmesi gerekmektedir. Hikâye, çalışmamıza ana kaynak olan Ali Berat Alptekin’in Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı adlı kitabında, 63 numarada yer almaktadır. Bu çalışmada, Zaloğlu Rüstem hikâyesi monomit kuramı bağlamında incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Hikâye, Zaloğlu Rüstem, sembol, çözümleme, monomit kuramı
Kaynakça