Документы архивов Санкт-Петербурга как источниковая база исследования истории российско-турецких отношений
(Documents From The Archives Of St. Petersburg As A Source Base For The Study Of The History Of Russian-Turkish Relations )

Yazar : Sergey POLTORAK  Anastasiya Valeryevna ZOTOVA  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2
Sayfa : 25-35
    


Abstract
Çalışmada XVIII-XXI. yüzyıllar boyunca Rus-Türk ilişkilerinin gelişimine tanıklık eden belgeleri içeren St. Petersburg devlet arşivleri incelenmektedir. Rusya Devlet Tarih Arşivi, St. Petersburg Merkez Devlet Tarih Arşivi, St. Petersburg Merkez Devlet Arşivi, Merkezi Devlet Tarihi ve Siyasi Belgeler Arşivi, Merkezi Devlet Bilimsel ve Teknik Belge Arşivi, St. Petersburg Merkez Devlet Edebiyat ve Sanat Arşivi ve St. Petersburg Merkez Devlet Sinema ve Fotoğraf Belgeleri Arşivinde bulunan kaynaklar ele alınıp analiz edilmektedir. Söz konusu çalışma sayesinde St. Petersburg arşivlerinin Rus-Türk ilişkilerinin tarihi ile ilintili henüz bilinmeyen ve akademik camiada kullanılmayan değerli kaynaklara sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Keywords
Türkiye, Rusya, Rus-Türk ilişkileri, St. Petersburg arşivleri, St. Petersburg.

Özet
The article reviews the state archives of St. Petersburg, which contain documents that testify to the development of Russian-Turkish relations during the 18th-21st centuries. The authors analyze the content of the funds of the Russian State Historical Archive, the Central State Historical Archive of St. Petersburg, the Central State Archive of St. Petersburg, the Central State Archive of Historical and Political Documents, the Central State Archive of Scientific and Technical Documentation of St. Petersburg, the Central State Archive of Literature and Art of St. Petersburg and the Central State Archive of Film and Photo Documents of St. Petersburg. The authors conclude that the St. Petersburg archives have valuable sources on the history of Russian-Turkish relations, which have not been introduced into scientific circulation so far.

Anahtar Kelimeler
Turkey, Russia, Russian-Turkish relations, St. Petersburg archives, St. Petersburg.