Depremi Yaşayanların Çığlığı: Yaprak Destanları
(Screams of Earthquake Victims: Their Leaf Epics )

Yazar : Hatice SARGIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3
Sayfa : 23-56
    


Abstract
Ülkemiz önemli bir deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla farklı zaman dilimlerinde pek çok deprem olmuş ve akabinde can ve mal kayıpları yaşanmıştır. Türk toplumunu derinden etkileyen deprem, sel, kuraklık, salgın hastalık, yangın gibi pek çok felaketten halkın sözcüleri olan âşıklar da etkilenmiştir. Arkasında enkazlar bırakan, pek çok can kaybına sebebiyet veren depremler, doğal âfetler içerisinde âşık şiirinde birinci sırayı almıştır. Bu sonuç, yaşadığımız coğrafyada vuku bulan depremlerle alakalıdır. Depremler, depremler neticesinde yaşanılan acılar, destanlar ve ağıtlarda dile getirilmiş, halkla paylaşılmıştır. Sözlü tarihimiz açısından da önemli olan ve taş baskı tekniğinin kullanımı ile başlayan dönemle birlikte belirmiş olan yaprak destanlarda, güncel konuların işlenmiş olması, bu destanlara haber değeri de katmıştır. Sözlü kültür ortamından yazılı kültür ortamına oradan da elektronik ortama geçiş süreciyle birlikte destancı âşıkların da eski önemini kaybettiği aşikârdır. Halk şiirinin mümessillerinden olan yaprak destancıları da özellikle 1980’li yıllara kadar destan yazıp söyleyip satmışlardır. Yaprak destanlarında dile getirilen depremler, pek çok ayrıntıyı okuyucuya sunmuştur. Depremleri bizzat yaşayıp, neticelerine şahit olan, işiterek acısını yürekten hisseden âşıklar, destanlarında ayrıntılı olarak deprem esnasında ve sonrasındaki yaşananları ve acıları işlemişlerdir. Yaprak destancıları, şiirlerinde Varto, Erzincan, Gediz, Çanakkale, Adapazarı, Mürefte vd. depremleri kaleme almışlar ve bunu halkla paylamışlardır. Yaprak destancıları yaşanılanları geniş halk kitlelerine ulaştırmaları yanında, önemli ölçüde kamuoyu oluşturma fonksiyonu da taşımaktadır. Yaprak destanları halk arasında iltifat ve ilgi görmüştür. Bu destanların halka muhtelif konularda malumat vermesi sebebiyle, halk gazetesi hüviyetindedir.

Keywords
yangın, destancı, deprem, sözlü, âşık, hasar.

Özet
Turkey is an earthquake-prone country. Therefore, many earthquakes have occured in different periods of time and consequently lots of lives and properties have been lost. Minstrels, in other words public speakers, were touched by lots of disasters such as earthquakes, floods, droughts, epidemics, fires that hit the Turkish society hard. Earthquakes, which caused numerous loss of lives and left debris behind, took the first place among natural disasters as regards to minstrel poetry. This is the result of earthquakes happening in the geography we live in. Earthquakes and consequential griefs were voiced and shared with the folk through epics and requiems. Leaf epics appeared in a new period that is important for our oral history and that started with the use of lithography and their discussing current issues made them newsworthy. It is quite obvious that epic poet-minstrels lost their significance along with the transition from oral culture atmosphere to written culture atmosphere and then to electronic environment. Leaf epic poets that were representatives of folk poetry produced, sang and sold epics especially until the 1980s. Earthquakes, mentioned in leaf epics, presented plenty of details to the reader. Minstrels, who experienced earthquakes, witnessed their consequences, heard of them and felt the pain deep in their hearts discussed what happened and all the sufferings in detail during and after the incidents. Leaf epic poets put down earthquakes of Varto, Erzincan, Gediz, Çanakkale, Adapazarı, Mürefte, etc on paper and shared them with the folk. Leaf epic poets both conveyed what happened to a vast majority of public and significantly formed public opinion. Leaf epics attracted attention and were complimented greatly. These epics were accepted as people’s newspaper on account of the fact that they supplied information to society about various issues.

Anahtar Kelimeler
fire, epic poet, earthquake, oral, minstrel, damage