Профессор В.С. Ягья и его вклад в укрепление международных отношений с Турецкой Республикой
(Professor V.S. Yagya and his contribution to strengthening international relations with the Republic of Turkey )

Yazar : Sergey POLTORAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3
Sayfa : 1-9
    


Abstract
Modern jeopolitik koşullarda, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu uluslararası faaliyetlerinin önceliklerini ayarlarken ve dış politika konusunda bir takım önemli meselelere ilişkin bakış açılarını yakınlaştırırken iki ülke arasındaki halihazırda da mevcut olan etkin etkileşimin tarihsel deneyimini kavramak son derece önemlidir. Makalede bilim insanı ve meclis üyesi V.S. Yagya’nın, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik faaliyetleri ele alınmakta ve üzerine tahlil yapılmaktadır. Bizim tarafımızdan Prof. Dr. V.S. Yagya'nın çok sayıda bulunan basın konuşmaları değerlendirilmiştir. Araştırma sırasında Rusya ile Türkiye arasındaki aktif etkileşime tanıklık eden resmi belgeler de kullanılmıştır. Makale içinde sunulan bilgiler, Türkiye ve St. Petersburg meclis üyelerinin işbirliği deneyiminin anlaşılmasına katkıda bulunmakta ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda bilimin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamaktadır. Önde gelen bir Rus bilim insanının Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkısı gösterilmektedir.

Keywords
Türkiye Cumhuriyeti, St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Rusya-Türkiye Ilişkileri, St. Petersburg, Parlamento Diplomasi.

Özet
In modern geopolitical conditions, when the Republic of Turkey and the Russian Federation are adjusting the priorities of their international activities, practically bringing their positions closer on a number of major foreign policy issues, it becomes extremely important to comprehend the historical experience of the already existing effective interaction between the two countries. The article analyzes the activities of the scientist and parliamentary figure V.S. Yagya to strengthen relations between Russia and Turkey. The authors evaluated the numerous speeches of Professor V.S. Yagya in the Russian press. The study also used official documents that testify to the active interaction between the Russian and Turkish sides. The facts presented in the article contribute to understanding the experience of cooperation between the parliamentarians of Turkey and St. Petersburg, and emphasize the role of science in strengthening international relations. The article shows the contribution of a prominent Russian scientist to the development of cooperation between the Republic of Turkey and the Russian Federation.

Anahtar Kelimeler
Republic of Turkey, St. Petersburg State University, Russian-Turkish Relations, St. Petersburg, Parl