Baş Editör(ler)

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF
Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.
 
EDİTÖRLER / EDITORS
Prof. Dr. Habibe YAZICI ERSOY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.
Doç. Dr. Başak UYSAL, Gazi Üniversitesi TÜRKİYE.
Dr. Nuray TAMİR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

ANKARA  2021
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ahmet B. ERCİLASUN  
Turan Kavramı ve Turancılık
 1: 1-33

The Concept of Turan and Turanism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.3
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Tuncer GÜLENSOY  
1453-1650 Yılları Arasında Anadolu’daki Yer Adları
 1: 34-63

Toponymies in Anatolia Between 1453-1650
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.6
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bilge ERCİLASUN  
Bir Şiirin Romana Yansıması: Merdivenler
 1: 64-90

Merdivenler: A Novel Reflected From a Poem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.5
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Aysun DEMİREZ  
Bir Dil Öğretim Kitabı: Uygur Tilidin Asas
 1: 91-102

A Language Teaching Book: Uygur Tilidin Asas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.8
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gulmira KARİMOVA  
Kazakistan’da Çocuk Tiyatrosunun Doğuşu, Tarihî Gelişimi ve Meseleleri
 1: 103-112

The Birth, Historical Development and Issues of Children’s Theatre in Kazakhstan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.10
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |