Son Sayı

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.


EDİTÖRLER / EDITORS

Prof. Dr. Habibe YAZICI ERSOY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

Prof. Dr. Başak UYSAL, Gazi Üniversitesi TÜRKİYE.

Dr. Öğr. Üyesi Nuray TAMİR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

Dr. Pamuk Nurdan GÜMÜŞTEPE, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi TÜRKİYE.


Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBetül YALÇIN AKCAN , Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL  
Kutadgu Bilig’de Basit Cümle
 5: 1-27

Simple Sentence in Kutadgu Bilig
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.45
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaren BAŞIBÖYÜK  
Bana Bir Fotoğraf Anlat: Düğün
 5: 28-38

Tell Me a Photo: Wedding
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.42
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeymanur ÖZ  
Joseph Campbell'in Monomit Kuramı Bağlamında Zaloğlu Rüstem Hikâyesi ve Motif İncelemesi
 5: 39-49

The Story Of Zaloglu Rustem in The Context Of Joseph Campbell's Monomyth Theory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.48
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurcan YILDIZ  
Târîh-i Cihângüşâ’da Türkler ve Türkçe
 5: 50-65

Turks and Turkish in Târîh-i Cihângüşâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.49
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet CURA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu’nun Fethi
 5: 66-69

Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu’nun Fethi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.47
Özet | Abstract | Tam Metin |