Son Sayı

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.


EDİTÖRLER / EDITORS

Prof. Dr. Habibe YAZICI ERSOY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

Prof. Dr. Başak UYSAL, Gazi Üniversitesi TÜRKİYE.

Dr. Öğr. Üyesi Nuray TAMİR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

Dr. Pamuk Nurdan GÜMÜŞTEPE, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi TÜRKİYE.


Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTunahan Eren ARSLAN  
Yalanlamalı Masalların Uyumsuzluk Kuramına Göre İncelenmesi: TÜMAK-I Projesi Örneği
 6: 1-14

Analyzing Fairy Tales Through the Theory of Incongruity: A Case Study of The Tümak-I Project
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.54
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilay NAKIŞ  
Günümüz Âşıklarının Diliyle Millî Mücadele Ruhu
 6: 15-30

Spirit of National Struggle in the Language of Minstrels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.60
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyda ŞAHİN  
Geçmişten Günümüze Ordu Düğünlerinde Gelin Olma Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme
 6: 31-46

An Evaluation on the Concept of Being a Bride in Ordu Weddings from Past to Present
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.56
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek BAĞCI  
Ahmet Haşim’in Nesirlerinde Modernleşen Kadın İmgesi Üzerine Bazı Dikkatler
 6: 47-62

Remarks on the Image of Modernizing Woman in Ahmet Haşim's Prose
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.65
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samet YILDIZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Binbaşı Abdürrauf’un Harp Günlükleri; Osmanlı Genelkurmayı’nda Alman Komutanların Emrinde
 6: 63-68

War Diaries of Major Abdurrauf; Under the Command of German Commanders in the Ottoman General Staff
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.58
Özet | Abstract | Tam Metin |