Baş Editör(ler)

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

 

EDİTÖRLER / EDITORS

Prof. Dr. Habibe YAZICI ERSOY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

Doç. Dr. Başak UYSAL, Gazi Üniversitesi TÜRKİYE.

Dr. Nuray TAMİR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.


ANKARA  2022
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Sergey POLTORAK  
Профессор В.С. Ягья и его вклад в укрепление международных отношений с Турецкой Республикой
 3: 1-9

Professor V.S. Yagya and his contribution to strengthening international relations with the Republic of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.28
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ziya DURGUT  
Bir Performans ve Sanat Olarak Şaman Törenleri
 3: 10-22

Shamanic Ceremonies as a Performance and an Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.24
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hatice SARGIN  
Depremi Yaşayanların Çığlığı: Yaprak Destanları
 3: 23-56

Screams of Earthquake Victims: Their Leaf Epics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.22
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Eda KUTUCU  
Türkçe Kiplik Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
 3: 57-77

A Bibliography Essay on Turkish Modality Studies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.30
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mariia EREN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: N.R. Oynotkinova “Mifologiçeskiy Slovar Altaytsev” (Altay Türklerinin Mitolojik Sözlüğü)
 3: 78-81

Mythological dictionary of the Altaians
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.26
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |