Baş Editör(ler)

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

 

EDİTÖRLER / EDITORS

Prof. Dr. Habibe YAZICI ERSOY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

Doç. Dr. Başak UYSAL, Gazi Üniversitesi TÜRKİYE.

Dr. Nuray TAMİR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

Dr. Pamuk Nurdan GÜMÜŞTEPE, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi TÜRKİYE.


ANKARA  2023
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Pakize Pervin Aytaç  
Büyük Ülkü: Anadolu’dan Turan’a
 4: 1-11

Great Ideal: From Anatolia to Turan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.36
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Özlem ÜNALAN  
Alanya Halk Kültüründe Deve
 4: 12-29

Camel in Alanya Folk Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.33
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

PAMUK NURDAN GÜMÜŞTEPE  
Mustafa Ruhi Şirin’in “Mavi Rüyalar Gören Çocuk” Adlı Eseri Bağlamında Türk Masallarında Değerler Eğitimi Üzerine Düşünceleri
 4: 30-49

Mustafa Ruhi Şirin’s Thoughts on Values Education in Turkish Fairy Tales in the Context of “Mavi Rüyalar Gören Çocuk”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.38
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Zeynep Nur Zeybek  
Kazak Mizah Tipleri Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi: Koja Nasır ve Aldar Köse
 4: 50-57

A Comparison Trial on Kazakh Humor Types: Koja Nasır and Aldar Köse
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.35
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Necdet CURA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı
 4: 58-61


Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.40
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |