Baş Editör(ler)

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

 

EDİTÖRLER / EDITORS

Prof. Dr. Habibe YAZICI ERSOY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.

Doç. Dr. Başak UYSAL, Gazi Üniversitesi TÜRKİYE.

Dr. Nuray TAMİR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE.


ANKARA  2022
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Saim SAKAOĞLU  
Masal, Efsane, Atasözü ve Deyim Üzerine
 2: 1-11

On Fairy Tale, Legend, Proverbs and Sayings
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.17
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Refik TURAN  
Tarihte “Pax” Nitelikli Türk Devletleri
 2: 12-24

Turkish States With “Pax” Qualification in History
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.18
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sergey POLTORAK Anastasiya Valeryevna ZOTOVA  
Документы архивов Санкт-Петербурга как источниковая база исследования истории российско-турецких отношений
 2: 25-35

Documents From The Archives Of St. Petersburg As A Source Base For The Study Of The History Of Russian-Turkish Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.14
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ülkü Ayşe OĞUZHAN BÖREKCİ  
Feminizm Tartışmalarına ve Kadın-Erkek İlişkilerine “Jön Türk” Romanı Üzerinden Bir Bakış
 2: 36-45

A Look At The Discussions of Technology and The Relations of Women and Men Through The “Jon Turkish” Novel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.20
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Elif ÖZKAN  
Türkçede Değiştirim ve Nehcü'l-Ferâdîs Örneği
 2: 46-63

Substitution in Turkish and the Example of Nehcü’l-Ferâdîs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.13
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Rizwanullah RIZWANULLAH  
Balance and Exhibition of the Truth (Mizanu’l-Haq & Izharu’l-Haq)
 2: 64-70

Gerçeğin Ölçüsü ve Gerçeğin Ortaya Konması (Mizanü’l-Hak & İzharü’l-Hak)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.15
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ayfer Uysal  
Âşık Hüseyin'in Kırşehir'deki Kıtlığı Anlatan Destanı
 2: 71-82

Ashik Hüseyin’s Epic of Famine in Kırşehir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.54785/turan.16
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |